Что Такое Приложение:Списки Сводеша для славянских языков- Значение Слова Приложение:Списки Сводеша для славянских языков

Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские
Русский Польский Чешский Болгарский Белорусский Украинский Македонский Хорватский Сербский
1 я ja аз я я јас ja ја
2 ты ty ty ти ты ти ти ti ти
3 он on on той ён він тој on он
4 мы my my ние мы ми ние mi ми
5 вы wy vy вие вы ви вие vi ви
6 они oni , one oni, ony, ona те яны, тыя вони тие oni, one они, оне, она
7 этот, эта, это ten, ta, to tento, tato, toto гэты, гэта ovo, ovaj, ova овај,
8 тот, та, то tamten, tamta, tamto tamten, tamta, tamto той, тая, тое той, та, те тој, ono,
9 здесь, тут tutaj, tu zde, tu, tady, sem тук тут тут
10 там tam tam там там там таму tamo, тамо
11 кто kto kdo кой хто хто tko ко,
12 что co co какво, што што što шта, што
13 где gdzie къде, где дзе де каде где,
14 когда kiedy kdy кога калі коли кога kada, kad кад
15 как jak jak как як як како kako како
16 не nie ne не не не не ne не
17 весь, вся, всё wszystko всичко, все усё усе(все) sve све
18 много wiele mnoho, hodně много шмат, багато много
19 несколько kilka , pár, trocha
20 мало, немного parę, mało, , málo няшмат, малку malo мало
21 другой, иной inny druhý, друг іншы інший друг, drugi други, ини
22 один jeden jeden един адзін один еден jedan један
23 два dwa dva два два два два dva два
24 три trzy tři три тры три три tri три
25 четыре cztery čtyři четири чатыры чотири четири četiri четири
26 пять pięć pět пет пяць п'ять пет pet пет
27 большой, великий duży, wielki velký голям вялікі великий голем velik велик
28 длинный, долгий długi dlouhý дълъг доўгі довгий долг dug
29 широкий szeroki široký широк широкий широк широк
30 толстый gruby, tłusty hrubý, tlustý дебел тоўсты товстий, дебелий, грубий дебел debeo
31 тяжёлый ciężki těžký тежък цяжкі важкий, тяжкий težak
32 маленький, малый mały malý малък маленькі малий, маленький мал, mali мал
33 короткий krótki krátký къс кароткі короткий краток kratak кратак
34 узкий wąski úzký тесен вузкі вузький тесен uzak узак
35 тонкий cienki tenký тънък тонкі тонкий тенок tanak танак
36 женщина kobieta žena жена жанчына, кабета, баба жінка жена žena жена
37 мужчина mężczyzna muž мъж мужчына чоловік, мужчина маж muž, muškarac мушкарац
38 человек człowiek člověk човек чалавек людина, чоловік човек čovjek човек,
39 ребёнок, дитя dziecko dítě дзіця, дитина, дитя dijete
40 жена żona žena, , жена жонка дружина, жінка супруга, жена
41 муж mąż muž, муж, гаспадар чоловiк, муж suprug, muž супруг, муж
42 мать, мама matka matka, máma, 'стар.' майка маці, матка мати, матір, неня, мама мајка majka мајка, мати
43 отец, тятя ojciec otec баща, татко бацька, тата батько, тато, татусь татко otac отац
44 зверь, животное zwierzę zvíře животно жывёла, звер, істота тварина, звір животно životinja животиња, звер,
45 рыба ryba ryba риба рыба риба риба riba риба
46 птица ptak pták птица птушка птах, птиця птица ptica птица
47 собака, пёс pies pes куче, пес сабака собака, пес пес, куче pas пас
48 вошь wesz veš въшка вош воша вошка vaš, ваш, уш
49 змея, гад wąż had змия змяя змія, гад змија zmija змија
50 червь, червяк robak červ червей чарвяк хробак, черв'як црв crv црв
51 дерево drzewo strom, dřevo дърво дрэва дерево дрво drvo дрво
52 лес las les гора, лес лес ліс шума šuma шума, гора
53 палка hůl, палка, кій, палка палиця палка palica прут, палица
54 плод, овощ owoc ovoce, plod плод, садавіна, (збір.) овоч, плід плод, plod,
55 семя, семена семе насенне (збір.), насіння, сім'я семе семе,
56 лист liść list лист ліст, листок лист list, лист
57 корень korzeń kořen корен корань, коріння, корінь корен korijen корен,
58 кора kora kůra кора кара кора кора kora кора
59 цветок kwiat květ цвете кветка квітка цвет cvijet цвет,
60 трава trawa tráva трева трава трава трева trava трава
61 верёвка lina, sznur lano, provaz, въже; вяроўка, мотузка uže уже, конопац,
62 кожа, шкура skóra kůže кожа скура шкіра кожа koža кожа
63 мясо mięso maso месо мяса м'ясо месо meso месо
64 кровь krew krev кръв кроў кров крв krv крв
65 кость kość kost кост, кокал кістка коска kost кост
66 жир, сало tłuszcz, тлушч, тук жир, сало маст, сало mast
67 яйцо jajko vejce яйце яйка яйце јајце jaje јаје
68 рог róg roh рог рог ріг рог rog рог
69 хвост ogon ocas, ohon, chvost опашка хвост хвіст опашка rep реп
70 перо pióro pero перо пяро перо, пір'я перо pero перо
71 волосы włosy коса, волосся коса kosa коса, влас
72 голова głowa hlava глава галава голова глава glava глава
73 ухо ucho ucho ухо вуха вухо уво uho уво, ухо
74 глаз, око oko oko око вока око око oko око
75 нос nos nos нос нос ніс нос nos нос
76 рот, уста usta ústa, pusa уста вусны, рот вуста, рот уста usta уста
77 зуб ząb zub зъб зуб зуб заб zub зуб
78 язык język jazyk език язык язик јазик jezik језик
79 ноготь paznokieć nehet нокът ногаць ніготь нокт nokat нокат
80 стопа, ступня stopa noha, chodidlo, stopa крак, ступня стопа стопа,
81 нога noga noha крак нага нога нога noga нога
82 колено kolano koleno коляно калена коліно колено koljeno колено,
83 ладонь, рука dłoń, ręka dlaň, ruka ръка далонь, рука долоня, рука рака ruka рука
84 крыло skrzydło křídlo крило крыло крило крило krilo крило
85 живот, брюхо, пузо břicho живіт, брюхо
86 внутренности, кишки вантробы утроба
87 шея szyja krk, šíje врат, шия шыя шия врат, врат
88 спина plecy záda, hřbet гръб спіна спина грб leđa, леђа,
89 грудь pierś груди
90 сердце serce srdce сърце сэрца серце срце srce срце
91 печень wątroba játra печінка jetra,
92 пить pić pít пити пие piti пити
93 есть, кушать jeść jíst есці їсти јаде jesti јести
94 грызть, кусать гризти
95 сосать sát, смоктати
96 плевать pluć plivat плюя пляваць плювати плука pljuvati
97 рвать, блевать ванітаваць рвати
98 дуть духам дзьмуць дути дува puhati
99 дышать oddychać dýchat дишам дыхаць дихати дише disati
100 смеяться
101 видеть widzieć vidět виждам бачыць бачити види vidjeti
102 слышать słyszeć slyšet чуць, чути
103 знать wiedzieć vědět, znát зная ведаць відати, знати znati знати
104 думать myśleć myslet, myslit, мисля думаць думати, міркувати мисли misliti мислити
105 нюхать, чуять wąchać čichat, нюхаць нюхати мириса, душка мирисати, њушити
106 бояться bać się боятися,
107 спать spać spát спя спаць спати
108 жить żyć žít жыць жити живее
109 умирать; умереть umierać помирати умира умрети, умријети
110 убивать zabijać zabít, убивам забіваць вбивати убива ubijati убити
111 бороться змагацца бори,
112 охотиться паляваць полювати лови ловити
113 ударить uderzać вдарити ударити
114 резать, рубить різати реже
115 разделить rozdzielać розділяти дели, цепи
116 кольнуть, колоть вколоти, колоти
117 царапать драпаць дряпати чешати
118 копать, рыть kopać копати копа, копати
119 плавать плавати
120 летать latać летя лятаць літати лета
121 ходить, идти iść jít, ісці, іти (йти), ходити
122 приходить, прийти przychodzić přijít приходити, прийти
123 лежать ležet лежа ляжаць лежати лежи ležati лежати
124 сидеть siedzieć sedět седя сядзець сидіти седи sjediti
125 стоять stać stát стоя стаяць стояти stajati стати
126 вращать, вертеть крутити
127 падать падати padati пасти, падати
128 давать dát даваць давати дава davati дати, давати
129 держать trzymać трымаць тримати
130 сжимать стискати стиснути, стискати
131 тереть терти gubiti
132 мыть, умывать mýt, мия мити, умивати прати
133 вытирать витирати брисати
134 тянуть тягнути
135 толкать, пихать штовхати
136 бросать, кидать rzucać хвърлям кідаць кидати baciti
137 вязать, связывать wiązać вязаць в'язати, зв'язувати
138 шить szyć šít шия шыць шити шие šiti шити,
139 считать liczyć лічыць лічити, рахувати брои brojati бројати
140 говорить, сказать mówić mluvit, казвам размаўляць, казаць, гутарыць казати, говорити, балакати govoriti, kazati рећи, казати
141 петь śpiewać zpívat пея спяваць співати пее pjevati певати,
142 играть hrát играя гуляць грати игра, играти
143 плыть płynąć , пливти плови плутати
144 течь płynąć, тека текти тече
145 замёрзнуть, замерзать замръзвам змерзнуць змерзнути
146 пухнуть puchnąć otékat подувам се пухнуць пухнути отекува oticati
147 солнце słońce slunce слънце сонца, сонце сонце sunce сунце
148 луна, месяц księżyc měsíc, luna луна, месец месяц місяць mjesec месец,
149 звезда gwiazda hvězda звезда зорка зірка, зоря zvijezda, звезда,
150 вода woda voda вода вада вода вода voda вода
151 дождь deszcz déšť дъжд дождж дощ дожд kiša киша,
152 река rzeka řeka река рака річка река rijeka река,
153 озеро jezioro jezero езеро озеро езеро jezero језеро
154 море morze moře море мора море море more море
155 соль sól sůl сол соль сіль сол sol со, сол
156 камень kamień kámen камък камень камінь камен kamen камен
157 песок piasek písek пясък пясок пісок песок pijesak песак,
158 пыль kurz prach прах пыл прах, пил прав prah прашина
159 земля ziemia země зямля земля zemlja земља
160 туча, облако chmura mrak, oblak облак хмара, воблака хмара облак oblak облак
161 туман mgła mlha імгла, туман туман magla
162 небо niebo nebe небе неба небо небо nebo небо
163 ветер wiatr vítr вятър вецер вітер ветер vjetar ветар,
164 снег śnieg sníh сняг снег сніг снег snijeg снег,
165 лёд lód led лед лёд крига, лід мраз, лед led лед
166 дым dym kouř, dým дым дим чад, дим dim дим
167 огонь ogień oheň огън агонь вогонь, ватра оган vatra, oganj ватра, огањ
168 зола, пепел popiół popel пепел попел попіл пепел pepeo пепео
169 жечь palić горя паліць палити гори, пали
170 дорога, путь droga , дарога, шлях дорога, шлях пат, cesta, put пут, цеста
171 гора góra hora планина гара гора гора, планина gora, planina планина, гора
172 красный, червонный czerwony červený червен чырвоны червоний црвен crven црвен
173 зелёный zielony zelený зелен зялёны зелений зелен zelen зелен
174 жёлтый żółty žlutý жълт жоўты жовтий жолт žut
175 белый biały bílý бял белы білий бел bijel бео,
176 чёрный czarny černý черен чорны чорний црн crn црн
177 ночь noc noc нощ ноч ніч ноќ noć ноћ
178 день dzień den ден дзень день ден dan дан
179 год rok rok година год рік година godina година,
180 тёплый ciepły teplý топъл цёплы теплий топол topao топао
181 холодный студен, хладен холодний
182 полный plný повний pun пун
183 новый nowy nový нов новы новий нов nov нов
184 старый stary starý стар стары старий, давній стар star стар
185 хороший;
добрый
dobry dobrý добър добры добрий, гарний, хороший, справний добар dobar добар
186 злой, плохой zły špatný, zlý дрэнны, кепскі, злий, поганий
187 гнилой zgniły shnilý гнил гнілы гнилий гнил gnjio гњио,труо
188 грязный brudny špinavý брудны брудний
189 прямой prosty přímý прав прямий прав, рамен прав, раван
190 круглый okrągły kulatý кръгъл круглы круглий
191 острый ostrý гострий остар
192 тупой tupý тупий тап tup туп
193 гладкий, ровный hladký гладък гладкий, рівний
194 мокрый мокрий mokar,
195 сухой suchy suchý сух сухі сухий сув suh сув, сух
196 правильный правильний, вірний
197 близкий bliski блізкі близький
198 далёкий, дальний далекий далек, далек
199 правый prawy pravý десен правы правий десен desni десни
200 левый lewy levý ляв левы лівий лев lijevi леви,
201 при, у, возле przy u, в, на, при, до каля, ля, пры на, во, крај oko, pri, pored у, при, код
202 в w v в, у у/ў у, в во, в u, kod у
203 с, со z s с, з з, зі со sa, s, uz с, са
204 и i a, i и ды, і і, й, та и i и
205 если ако калі ако, кога ako, kad ако
206 потому что bo, ponieważ protože защото бо, бо, jer, zato, zbog због,
207 имя imię, nazwa jméno име імя ім'я име ime име
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские