Что Такое тятя- Значение Слова тятя

Русский

Морфологические и синтаксические свойства

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. тя́тя тя́ти
Р. тя́ти тя́тей
Д. тя́те тя́тям
В. тя́тю тя́тей
Тв. тя́тей
тя́тею
тя́тями
Пр. тя́те тя́тях
Зв. тя́ть  —

тя́-тя

Существительное, одушевлённое, мужской род, 1-е склонение (тип склонения 2a(2) по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -тят-; окончание: [Тихонов, 1996].

Произношение

Семантические свойства

Значение

          Родственные слова